Wniosek do URE o zmianę koncesji OPC i OPZ

Informujemy, że dnia 13.01.2016 r. na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 22.07.2016 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165 ze zm.), Beloil Polska Sp. z o.o. złożyła wnioski o zmianę posiadanych koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC/10902/20619/W/OWA/2011/JD) z dnia 18 listopada 2011 r. oraz na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ/50/20619/W/DRG/2015/PR) z dnia 17 lutego 2015 r. w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych, o której mowa w art. 3 pkt 3b ustawy Prawo energetyczne w brzmieniu ustalonym wyżej wskazaną ustawą z 22.07.2016 r.

Wniosek do URE o zmianę koncesji OPC

Wniosek do URE o zmianę koncesji OPZ