Cennik

Data aktualizacji: 2016-05-18

Aktualne ceny  sprzedażówe dla oleju napędowego dla baz OLPP (Małaszewicze, Narewka, Emilianów, Wola Rzędzyńska, Koluszki) i dla gazu z terminalu Aleksandra (Małaszewicze) można otrzymać pod niżej podanymi telefonami:

- olej napędowy: +48 22 602 17 19, Małgorzata Zawalska, Leszek Sobieszczuk oraz Tatjana Kildeeva;

-LPG: +48 22 622 17 12, Dorota Prokopczyk oraz Anna Frukacz.

Oświadczamy, iż realizujemy wszystkie zobowiązania prawno-fiskalne, wynikające z roli importera paliw, co zapewnia Państwu całkowite bezpieczeństwo w realizacji transakcji handlowych z nami.