Cennik

Data aktualizacji: 2016-05-18

Aktualne ceny  sprzedażówe dla oleju napędowego dla baz OLPP (Małaszewicze, Narewka, Emilianów, Wola Rzędzyńska, Koluszki) i dla gazu z terminalu (Małaszewicze) można otrzymać pod niżej podanymi telefonami:

- Olej napędowy: +48 22 602 17 19,wew.119,116 Małgorzata Zawalska, Leszek Sobieszuk ;

-LPG: +48 22 622 17 12, wew.106, Yana Billon .

Oświadczamy, iż realizujemy wszystkie zobowiązania prawno-fiskalne, wynikające z roli importera paliw, co zapewnia Państwu całkowite bezpieczeństwo w realizacji transakcji handlowych z nami.