Personel

KIEROWNICTWO:

Prezes Zarządu Spartak Bosak

Tеl.: +48 (22) 622 03 64, (22) 622 05 63

Fax.: +48 (22) 891 00 24

e-mail: beloil@beloil-poland.pl

Dział Handlowy: 

Kierownik Działu  – Piotr  Kłapsa

Теl.: +48 (22) 891 03 87  w.111

Kom.: +48 504 801 651

e-mail: p.klapsa@beloil-poland.pl

Karolina Fiodorow (butany, pentany)

Tеl.: +48 (22) 622 17 19 w.118

Kom.: +48 504 801 651

e-mail: k.fiodorow@beloil-poland.pl

Małgorzata Pląsek (oleje bazowe)

Tel.: + 48 (22) 622-17-12 w.114

Kom.: + 48 724 340 420

e-mail: m.plasek@beloil-poland.pl

Małgorzata Zawalska (olej napędowy – hurt, FAME, biopaliwo)

Tel.: +48 (22) 622 17 19 w.119

Kom.: +48 724 343 402

e-mail: m.zawalska@beloil-poland.pl

Leszek Sobieszuk (olej napędowy – sprzedaż krajowa)

Tel.: +48 (22) 622 17 19 w.116

Kom.: +48 724 340 500

e-mail: l.sobieszuk@beloil-poland.pl

Adam Rogulski (olej napędowy – sprzedaż krajowa)

Tel.: +48 (22) 622 17 19 w.115

Kom.: +48 724 340 403

e-mail: a.rogulski@beloil-poland.pl

Sebastian Pożar (Logistyka)

Теl.:  +48 (22) 622 33 09 w.108

Kom.: +48 603 230 242

e-mail: s.pozar@beloil-polaska.pl

Marek Pawłowicz (Logistyka)

Тel.:  +48 (22) 622 33 09 w.112

Kom.: +48 785 022 208

e-mail: m.pawlowicz@beloil-poland.pl

Prokurent

Bartłomiej Zalewski

Tel.: +48 (22) 622 03 64

Tel.: +48 (22) 622 05 63

Fax: +48 (22) 891 00 24

e-mail: b.zalewski@beloil-poland.pl