Informacja

Spółka Beloil Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w lutym 2011 roku.

Celem utworzenia Beloil Polska Sp. z o.o. jest handel hurtowy produktami naftowymi i gazem płynnym na polskim rynku oraz zorganizowanie tranzytu tych towarów przez terytorium Polski i dostarczanie ich do innych krajów UE. Naszym celem jest nawiązanie ścisłych kontaktów handlowych z największymi spółkami oraz z głównymi niezależnymi operatorami w handlu produktami naftowymi i gazem płynnym w Polsce.

Beloil Polska Sp. z o.o. jest ogniwem łączącym polskich konsumentów produktów naftowych i białoruskie rafinerie.

Beloil Polska Sp. z o.o. jest dostawcą najwyższej jakości produktów naftowych. Spółka sprzedaje głównie olej napędowy produkcji OAO „Rafineria Mozyrska” i OAO „Naftan” o zawartości siarki max 10 ppm, który odpowiada europejskiej normie EN-590 oraz gaz płynny produkcji OAO „Rafineria Mozyrska” i RUP „Zjednoczenie Produkcyjne „Belorusneft – (Białoruskie Zakłady Przetwórstwa Gazu w Rzeczycy).

Podstawowe kierunki sprzedaży oleju napędowego – Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Niemcy, Estonia, Litwa, Łotwa i Węgry.

Produkty naftowe dostarczane są zarówno transportem samochodowym bezpośrednio do właścicieli niewielkich sieci stacji benzynowych, jak i transportem kolejowym (hurt) – dla dużych odbiorców produktów naftowych w Polsce i w innych krajach UE oraz do najbliższych baz naftowych PERN S.A.  położonych we wschodniej i centralnej części Polski (Narewka, Emilianów, Małaszewicze, Wola Rzędzińska oraz Koluszki), które następnie sprzedają je polskim odbiorcom hurtowym.

Beloil Polska Sp.z o.o. posiada Koncesję na obrót paliwami ciekłymi nr OPC/10902/20619/W/OWA/2011/JD z 18.11.2011 r. oraz Koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą nr OPZ/226/20619/W/DPC/2020/MJ z 19.02.2020r.