Praca

 

Poszukujemy głównej księgowej/głównego księgowego na pełny etat

Rozpoczęcie pracy –  od 01.09.2018

 

Oferujemy:

Ciekawą pracę w firmie  z branży paliwowej w miłym, koleżeńskim zespole oraz ubezpieczenie medyczne w renomowanej firmie. 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • Min 5 lat doświadczenia na stanowisku głównego księgowego/zastępcy głównego księgowego;
 • Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji księgowej;
 • Znajomość przepisów finansowo – księgowych i podatkowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu ewidencji księgowej zgodnie z  MSSR;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Doświadczenie w pracy w systemach księgowo-finansowych (preferowana znajomość SAP);
 • Odpowiedzialność, samodzielność oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole;
 • Doświadczenie w pracy w branży paliwowej;
 • Doświadczenie w księgowaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych/ eksportowo-importowych;
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w ewidencji płacowo-kadrowej oraz znajomość języka rosyjskiego.

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Terminowe wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wobec budżetu państwa.
 2. Nadzór i kontrola nad pracami księgowymi oraz nad efektami pracy księgowych pod kątem wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości i obowiązującą w firmie politykę rachunkowości.
 3. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości oraz sprawozdań kwartalnych (Bilans, RZiS, informacja dodatkowa i raport dot. stanów należności i zobowiązań).
 4. Terminowe sporządzanie i składanie deklaracji VAT-7 i VAT-UE.
 5. Kontrola nad sporządzeniem i terminowym przekazaniem JPK
 6. Terminowe sporządzanie i składanie  deklaracji akcyzowych oraz Informacji o Opłacie Paliwowej.
 7. Terminowe sporządzanie i składanie  sprawozdań statystycznych do GUS i NBP.
 8. Naliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych i terminowe sporządzenie i złożenie rocznej deklaracji CIT.
 9. Terminowe i prawidłowe złożenie deklaracji do URE w sprawie opłaty koncesyjnej.
 10. Terminowe sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji INTRASTAT do Izby Celnej.
 11. Bieżąca analiza zapisów w księgach.
 12. Prowadzenie ewidencji i księgowanie Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów.
 13. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wprowadzanie do systemu FK poleceń księgowania amortyzacji.
 14. Kontrola nad rozliczaniem kosztów podróży służbowych.
 15. Przygotowanie okresowych sprawozdań analitycznych, zestawień finansowych dla Udziałowców Spółki.
 16. Współudział przy sporządzaniu rocznych planów rzeczowo-finansowych.
 17. Przygotowanie informacji i obsługa audytów finansowego i kontroli skarbowych.
 18. Nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań publiczno-prawnych (podatki, ZUS).
 19. Przygotowanie pakietu konsolidacyjnego dla Grupy zgodnie z wymaganiami MSR.
 20. Udział w przygotowaniu materiałów dla sporządzenia i aktualizacji dokumentacji podatkowej dot. cen transferowych.
 21. Wykonywanie innych zadań merytorycznych zlecanych przez Dyrektora Finansowego i Prezesa Zarządu Spółki.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV, listu motywacyjnego oraz o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto do dnia 25 lipca 2018 r. pod adresem t.slivkina@beloil-poland.pl

Prosimy o zawarcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w CV

Osoba do kontaktu: Tatiana Slivkina, tel. 22 622 17 18

 Z wszystkimi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych przez Beloil Polska sp. z. o. o. mogą się Państwo zapoznać [ tu ]