Praca

Poszukujemy Specjalisty ds. sprzedaży LPG, frakcji gazowych i powiązanych produktów petrochemicznych

Rozpoczęcie pracy – czerwiec-lipiec 2020

Wymagania:

 

  • wykształcenie wyższe handlowe
  • min. 3-5 letnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego specjalisty ds. sprzedaży w firmie paliwowej /petrochemicznej
  • znajomość języka rosyjskiego i angielskiego
  • znajomość rynku LPG/petrochemii w Polsce i w państwach UE
  • dobra znajomość  MS Office, Windows, Internetu, znajomość programu SAP mile widziana
  • komunikatywność
  • odpowiedzialność, decyzyjność, operatywność, dobra organizacja pracy i odporność na stres
  • dyspozycyjność.

 

 

Zakres obowiązków:

 

1)      Operacje tradingowe z LPG, propanem, i-butanem, n-butanem, pentanem, i-pentanem i innymi produktami.

2)      Tworzenie kompleksowych ofert dla klientów.

3)      Sporządzanie umów kupna-sprzedaży i aneksów sprzedażowych w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

4)      Rozmowy handlowe z Klientami.

5)      Przygotowanie i sporządzenie miesięcznych harmonogramów sprzedaży.

6)      Egzekwowanie od Klientów płatności i zakupów zgodnych z harmonogramami okresowymi.

7)      Uzgadnianie z Dostawcami wszelkich zmian, wynikających z postulatów Klientów, dot. ustalonych harmonogramów realizacji.

8)      Sporządzanie i wysyłanie do dostawców zamówień sprzedaży.

9)      Współpraca z firmami transportowymi dotycząca dostaw gazu do klientów (terminali).

10)  Budowanie dobrych i trwałych relacji z  obecnymi oraz potencjalnymi klientami.

11)  Stałe pozyskiwanie nowych kontrahentów, pozyskiwanie nowych dostawców.

12)  Identyfikacja potrzeb rynku.

13)  Realizacja planów sprzedaży.

14)  Maksymalizacja sprzedaży.

15)  Operacje tradingowe.

16)  Praca w systemie informatycznym SAP.

17)  Badania marketingowe rynku.

18)  Przygotowywanie dokumentacji  do udziału w przetargach.

19)  Przeprowadzania przetargów na sprzedaż produktów.