Współpraca

Beloil Polska  Sp. z o.o. jest zainteresowana rozwojem współpracy handlowej w zakresie dostaw na polski rynek oleju napędowego, gazu ciekłego, skroplonych węglowodorowych gazów(izobutan, izopentan, n-pentan i inne) i bitumów drogowych oraz innych produktów naftowych, wyprodukowanych przez białoruskie rafinerie. Informacja kontaktowa