Wpis do rejestru podmiotow przywożących

Informujemy, że Beloil Polska Sp. z o. o. została wpisana do Rejestru podmiotów przywożących pod numerem RPP/70 w dniu 20 stycznia 2017 r.