Branżowe spotkanie tym razem w zakresie energetyki

Szanowni Państwo,

W dniu 11 maja 2017 r. (czwartek, godzina 10:00) Ambasada Białorusi w Polsce planuje zorganizować kolejne robocze branżowe spotkanie tym razem w zakresie energetyki.

Podczas przedsięwzięcia planujemy poruszyć kwestie dwustronnej współpracy, możliwości udziału białoruskich i polskich specjalistów w realizacji projektów w sektorze energetycznym zarówno w Polsce jak i na Białorusi, a także porozmawiać o dalszych krokach i kierunkach współpracy.
Planowana jest prezentacja sektora energetycznego Białorusi, potencjału inwestycyjnego wskazanej branży, rozmowy B2B. Uczestnicy spotkania otrzymają informacje eksprertów o funkcjonowaniu białoruskiej energetyki.

Ze strony białoruskiej przewiduje się udział przedstawicieli Państwowego przedsiębiorstwa „Belenergo” oraz nadzorowanych spółek i firm.
Korzystając z okazji zapraszamy do udziału w ww. przedsięwzięciu przedstawicieli polskich kompanii energetycznych zainteresowanych nawiązaniem kontaktów i współpracą w zakresie energetyki ze stroną białoruską.

Przy zainteresowaniu udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt: tel. +48227420971 lub e-mail: belemb.tes@tut.by, osoba do kontatu Pan Sergei Baranovsky, Pierwszy Sekretarz służby handlowej Ambasady Białorusi w Polsce.