REACH rejestracja frakcji Izopentanu

Uprzejmie informujemy, iż Beloil Polska Sp. z o.o. jako Wyłączny Przedstawiciel RUP «Zjednoczenie produkcyjne «Belorusneft» w sprawach rejestracji REACH w dniu 31-08-2016 r. ukończyła rejestrację właściwą dla produktu izopentan.  (01-2119475602-38-0019 z datą rejestracji 22-08-2016 r.)