REACH rejestracja frakcji isobutanu

Uprzejmie informujemy, iż Beloil Polska Sp. z o.o. jako Wyłączny Przedstawiciel RUP «Zjednoczenie produkcyjne «Belorusneft» w sprawach rejestracji REACH w dniu 03-10-2016 r. ukończyła rejestrację właściwą dla frakcji isobutanu.  (01-2119485395-27-0033 z datą rejestracji 03-10-2016 r.)