Przetarg na zakup ON

Beloil Polska Sp. z o.o. zaprasza 30 marca 2017 roku do udziału w otwartym przetargu ofert handlowych na sprzedaż długoterminową oleju napędowego 10 ppm produkcji ОАО «Naftan» na następujących warunkach (Pobierz plik w pdf).

Nazwa produktu

Ilość ton

Termin dostawy

Baza dostawy

Olej napędowy

DT-L-K5, gat. С / DT-Z-K5, gat. F

Do 20 000 t

miesięcznie

(+/-10% uzgodnionej miesięcznej partii towaru w opcji Sprzedającego)

(razem do 240 000 ton rocznie +/-10% w opcji Sprzedającego)

kwiecień 2017-marzec 2018 r.

DAP granica Republiki Białoruś

z dostawą na rynki wewnętrzne krajów UE oprócz krajów nadbałtyckich i bez prawa przeładunku w portach

(w tym załadunek w wagony normalnotorowe Kupującego na terminalu Vilaris po stronie białoruskiej)

Baza dostawy może być zmieniona do daty przeprowadzenia przetargu.

Przetarg odbywa się bez prawa zmiany lub wycofania złożonej oferty cenowej. Przetarg prowadzony jest z zastosowaniem wadium.

Warunki sprzedaży Towaru:
Sprzedający: Beloil Polska Sp. z o.o., Rzeczpospolita Polska
Organizator: ZAO «BNK», Białoruś
Producent: ОАО «Naftan», Białoruś
Jakość sprzedawanego Towaru:
Olej napędowy DT-L-K5, gat. С/ DT-Z-К5, gat. F – jakość odpowiada STB 1658-2012 (OAO «Naftan» nie przewiduje produkcji przejściowego rodzaju oleju napędowego, z letniego rodzaju zakład przechodzi od razu na produkcję zimowego rodzaju w drugiej połowie października-na początku listopada).

Paszport jakości produktu