Przetarg na Opracowanie Dokumentacji Transakcji z Podmiotami Powiązanymi

Przetarg na Opracowanie aktualizacji Dokumentacji Transakcji z Podmiotami Powiązanymi za 2016 rok, sporządzonej zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r., a także na
Sporządzenie dokumentacji podatkowej na poziomie lokalnym (local file) i dokumentacji grupowej (master file) w rozumieniu art.9a ust.2b, 2d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym
od dnia 1 stycznia 2017 roku

ZARZĄD BELOIL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. LESZNO 12, 01-192 WARSZAWA

zaprasza do składania ofert w przetargu na Opracowanie Dokumentacji Transakcji z Podmiotami Powiązanymi, sporządzonej na podstawie art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1. Zakres usług:
- Opracowanie aktualizacji Dokumentacji Transakcji z Podmiotami Powiązanymi za 2016 rok, sporządzonej zgodnie z wymogami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r.
- Sporządzenie dokumentacji podatkowej na poziomie lokalnym (local file) i dokumentacji grupowej (master file) w rozumieniu art.9a ust.2b, 2d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 roku

2. Oferta powinna zawierać:
1) Informacje o oferencie, w tym:
• informacja o firmie (szczególnie o doświadczeniu w ww. zakresie w branży paliwowej);
• forma prowadzenia działalności;
• nr wpisu do KRS/ Rejestru przedsiębiorców;
• referencje w ww. zakresie (mile widziane referencje od firm z branży paliwowej);
2) Cenę ofertową netto i brutto dla każdego rodzaju dokumentacji (Aktualizacji za rok 2016, Local File za rok 2017, Master File w rozumieniu art.9a ust. 2d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 roku)
3) Termin wykonania
4) Warunki płatności
5) Dokładne wskazanie zakresu usług
6) Projekt Umowy

3. Zarząd Beloil Polska Sp. z o.o. dokonuje swobodnego wyboru oferty.

4. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert z dopiskiem „Przetarg na opracowanie Dokumentacji Transakcji z Podmiotami Powiązanymi” w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 roku pod adresem:

BELOIL POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
UL. LESZNO 12, 01-192 WARSZAWA
lub beloil@beloil-poland.pl

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

5. Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, a także nieudzielania odpowiedzi negatywnych w formie pisemnej.

6. Niezbędne do złożenia oferty dodatkowe informacje o Spółce można uzyskać pod telefonem: 22 622 03 64, 622 05 63.

Wiecej informację można znaleźć tutaj…