Przetarg na demontaż i montaż centrali telefonicznej Platan LIBRA JBW0

Przetarg na demontaż i montaż centrali telefonicznej Platan LIBRA JBW0

 

ZARZĄD BELOIL POLSKA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

UL. DZIELNA 58,  01-029 WARSZAWA

zaprasza do składania ofert na przetarg na demontaż i montaż centrali telefonicznej

Platan LIBRA JBW0

 

1)      Zakres usług:

- demontaż ww. centrali telefonicznej w biurze na ul. Dzielnej 58

- montaż ww. centrali telefonicznej oraz 25 aparatów telefonicznych w biurze na ul. Leszno 12

- podłączenie 11 linii miejskich

- podłączenie 25 aparatów do linii wewnętrznych

- podłączenie VOiP

- podłączenie bramek GSM

- programowanie centrali

 

2. Oferta powinna zawierać:

1) Informacje o oferencie, w tym:

  • informacja      o firmie (szczególnie o doświadczeniu w zakresie obsługi ww. centrali      telefonicznej);
  • forma prowadzenia działalności;
  • nr wpisu do KRS/ Rejestru przedsiębiorców;

 

2) Cenę ofertową netto i brutto

3) Warunki płatności

4) Dokładne wskazanie zakresu usług

5) Projekt Umowy

6) Gwarancję na usługi

 

Termin wykonania: w ciągu 2 dni w terminie 20 – 30 grudnia 2016 r. Dokładna data  będzie podana ok. 20 grudnia 2016 r.

3. Zarząd Beloil Polska Sp. z o.o. dokonuje swobodnego wyboru oferty.

 

4. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert  z dopiskiem „Przetarg na demontaż i montaż centrali telefonicznej Platan LIBRA JBW0 dla Beloil Polska Sp. z o.o.”  w terminie do dnia 30 listopada  2016 roku pod adresem:

 

BELOIL POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

UL. DZIELNA 58,  01-029 WARSZAWA

lub beloil@beloil-poland.pl

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

 

5. Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, a także nieudzielania odpowiedzi negatywnych w formie pisemnej.

 

6. Niezbędnych do złożenia oferty dodatkowych informacji o Spółce może udzielić Dyrektor Biura Zarządu  Spółki Pani Iwona Stankiewicz  -   tel.22 891 00 24.