Przedłużenie zezwolenia na transakcje białoruskich przedsięmbiorstw

Departament Skarbu w porozumieniu i  współpracy z Departamentem Stanu przedłuża  moc Generalnego Zezwolenia na transakcje które  dotyczą niektórych białoruskich  podmiotów zablokowanych na mocy Dekretu 13405. Niniejsza Licencja generalnie  nie zezwala na zwolnienie własności  zablokowane zgodnie z Dekretem 13405. Niniejsze upoważnienie wygasa z dniem 31 października 2016 roku, chyba że zostanie przedłużone lub wycofane. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20160429.aspx