Poszukujemy Specjalisty ds. marketingu

Poszukujemy Specjalisty ds. marketingu

Rozpoczęcie pracy – od zaraz

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub w zakresie marketingu lub logistyki
 • 3-5 letnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego specjalisty ds. marketingu lub specjalisty działu logistyki w firmie paliwowej
 • znajomość języka rosyjskiego (konieczna) i angielskiego (mile widziana – będzie dodatkowym atutem)
 • znajomość rynku paliw w Polsce i w państwach UE
 • dobra znajomość  MS Office, Windows, Internetu
 • zdolności analityczne oraz zdolności prognozowania i przedstawiania rożnych wariantów analizy danych
 • odpowiedzialność, decyzyjność, operatywność, dobra organizacja pracy i odporność na stres
 • dyspozycyjność.

 

 

Zakres obowiązków:

 

 • organizacja transportu i logistyki dostaw towarów i możliwości ich optymalizacji, sporządzanie dokumentacji;
 • organizacja kontroli jakości i ilości towarów kupowanych/sprzedawanych przez Spółkę, sporządzanie dokumentacji;
 • organizacja odpraw celnych związanych z importem i tranzytem towarów w Polsce, w tym korekty SADów po ustaleniu ostatecznej ceny towaru, sporządzanie dokumentacji;
 • kontrola płatności (podatki i opłaty celne) związanych ze sprzedażą towarów importowanych przez Spółkę,  sporządzanie dokumentacji;
 • kontakty z terminalami paliwowymi (benzyna, olej napędowy i LPG) w związku ze sprzedażą w Polsce towarów importowanych przez Spółkę, sporządzanie dokumentacji;
 • prowadzenie automatycznej ewidencji przyjęcia/wydania towarów do/z magazynu;
 • organizacja i sporządzanie dokumentacji w zakresie otrzymywania zezwoleń na sprzedaż towarów ze składów akcyzowych i kontrola terminowego uiszczania  podatków po wprowadzeniu towarów do obrotu, wykonywanie czynności związanych  z kartami do saldowania;
 • wykonywanie wszelkich czynności wymaganych przez polskie prawo związanych z NCW i tworzeniem zapasów obowiązkowych, w tym analiza obowiązującego i stale zmieniającego się prawa w danym zakresie;
 • współpraca z organami państwowymi (URE, ARM, ARR) w zakresie wywiązywania się Spółki jako importera ze zobowiązań oraz przekazywanie do ww. organów odpowiednich sprawozdań (miesięcznych, kwartalnych i rocznych);
 •  analiza działalności logistycznej Spółki, prowadzenie sprawozdawczości i przekazywanie jej kierownictwu i założycielom Spółki;
 • prowadzenie informacyjno-analitycznych baz danych Spółki w zakresie logistyki;
 • poszukiwanie potencjalnych logistycznych możliwości dostaw towarów na nowe rynki, jak również wyjaśnianie spraw związanych z  certyfikacją  nowych produktów;
 • sporządzanie wniosków na płatności związane z działem marketingu, w tym, sprawdzanie dokumentów źródłowych przed przekazaniem ich do księgowości;
 • organizacja, ewidencja i kontrola wyprowadzania towarów ze składów podatkowych;
 • prowadzenie rejestrów dokumentacji celnej zgodnie z wymogami AEO;
 •  obsługa elektronicznych kart paliwowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV, listu motywacyjnego oraz o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto do dnia 15.03.2016.

 

Osoba do kontaktu: Iwona Stankiewicz, tel. 22 891 00 24