Informacja dot. zakupu oleju napędowego produkcji OAO “Naftan” na bazie dlugoterminowej

Beloil Polska Sp. z o.o. podaje warunki Przetargu na sprzedaż na bazie długoterminowej oleju napędowego DT-L-K5, gat. С/ DT-Z-K5, gat. F (dalej Towar) produkcji OAO „Rafineria Mozyrska”.

Bazy dostawy Towaru:

Nazwa produktu Ilość ton Termin dostawy Baza dostawy
Olej napędowy DT-L-K5, gat. С / DT-Z-K5, gat. F do 10 000 t
(w listopadzie 2015 r. – kwietniu 2016 r. – do 20 000 t) miesięcznie (+/-5% uzgodnionej miesięcznej partii towaru w opcji Sprzedającego)

(łącznie do 180 000 ton +/-5% opcja Sprzedającego) czerwiec 2015 – maj 2016 DAP granica Republiki Białoruś (oprócz dostaw na Ukrainę, do Mołdawii, krajów nadbałtyckich, i bez prawa przeładunku w portach)

Przetarg prowadzony jest z zastosowaniem wadium.

Warunki sprzedaży Towaru:
Producent: ОАО „Rafineria Mozyrska”

Sprzedający: Beloil Polska Sp. z o.o., Rzeczpospolita Polska