Pricelist

Actualization date: 2016-05-18

Current sales prices for diesel oil on OLPP (Emilianow,Małaszewicze, Narevka, Wola Rzędzyńska, Koluszki) and LPG from the terminal Aleksandra (Małaszewicze) can be obtained at the below mentioned phones:
- Diesel: +48 22 602 17 19 , Malgorzata Zawalska, Leszek Sobiessczuk and Tatjana Kildeeva;
- LPG: +48 22 622 17 12, Dorota Prokopczyk and Anna Frukacz.