VII Międzynarodowa Konferencja Branżowa 2019

баннер 650х245 pol

Międzynarodowa Konferencja Branżowa  2019

26 – 27 września 2019 roku
Republika Białoruś, Mińsk

VII Międzynarodowa Konferencja Branżowa  „RYNEK PRODUKTÓW NAFTOWYCH I GAZU W REPUBLICE BIAŁORUŚ: PRODUKCJA, HANDEL HURTOWY I DETALICZNY” – to największe branżowe forum w Republice Białoruś, w ramach którego analizowane są główne tendencje na rynkach nośników energetycznych, perspektywy przetwórstwa ropy i gazu na Białorusi, handel produktami ropopochodnymi i gazem płynnym oraz omawiane są techniczne i marketingowe nowości dotyczące stacji paliw i magazynowania produktów ropopochodnych.

Organizatory konferencji to największe spółki branży paliwowej w Republice Białoruś:
RUP „Zjednoczenie Produkcyjne „Belorusneft” i  ZAO „Białoruska Kompania Naftowa” wspierane przez rafinerie białoruskie (OAO „Rafineria Mozyrska” i OAO „Naftan”).

Tematyka dyskusji:
- stan obecny i kierunki rozwoju rynków nośników energii;
- stan obecny i perspektywy modernizacji przemysłu przetwórstwa ropy i gazu;
- kierunki i perspektywy eksportu produktów naftowych i gazu;
- kierunki transportu i logistyka dostaw produktów naftowych;
- nowoczesne technologie na stacjach paliw i w gospodarce magazynowej produktów ropopochodnych;
- nowości w designie i usługach towarzyszących na stacjach paliw.

W spotkaniach z uczestnikami konferencji oraz w dyskusjach wezmą udział:
- kadra kierownicza i managerowie wyższych szczebli firm organizujących konferencję i ich przedsiębiorstw zbytu;
- przedstawiciele organów państwowych;
- kadra kierownicza i managerowie wyższych szczebli zakładów rafineryjnych;
- wiodące firmy handlowe;
- analitycy i eksperci;
- kadra kierownicza firm operujących na rynku detalicznym produktów naftowych.

W drugim dniu konferencji zaplanowane są wizyty techniczne.

Języki konferencji: rosyjski i angielski.

Kontakt w PO „Belorusneft”: tel. +375 232 79 38 82, kom.: +375 29 510 42 91
e-mail: 
E.Demenchuk@beloil.by  Demenczuk Jewgienij Aleksandrowicz.

Organizatorzy

https://conf.belorusneft.by/sitebeloil/en/addDown/conference/mezhdunarodnaya-otraslevaya-konferenciya–2019/